Untitled Document

 

   
 
 
 
   
 

Mattecoachen


Pluggprogram

Matte

Algot

Rundtur Matte

Rundtur Algot


Anpassat till läromedel:

Matte direkt ht åk7

Matte direkt ht åk8

Matte direkt htåk9

Matte direkt vt åk7

Matte direkt vt åk8

Matte direkt vtåk9

 


Matematik Grund


Lektionen behöver nyare version av Flashplayer för att kunna visas
Get Adobe Flash player

Om du klickar på länkarna så visas lektionerna här. Om din internetuppkoppling är långsam så kan det ta några minuter innan de startar.

Årskurs och nivå (Lätt, Medel eller Svår) är bara en ungefärlig beskrivningen av svårigheten. När man tar upp det beror ju på läromedlet och det som är svårt i 7:an kan ju vara lätt i 9:an.

 

Vanlig räkning

lektion åk nivå min
talsystemet 7 L  
tiosystemet 7 L 7
delbarhet 7 L 6
avrundning heltal 7 L 10
Minns du orden 7 L 4
Decimaler 7 L 9
Tallinjen 7 M 17
Multiplicera med 10 7 L 7
Dividera med 10 7 L 4
Multiplikation med små tal 7 L 6
Division med små tal 7 L 5
kilo, deci... 7 L 21
avrundning decimaler 7 L 14
addition 7 L 8
subtraktion 7 L 5
multiplikation 7 L 10
huvudräkning 7-9 L 6
plus och minus i samma 7 M 17
division 7 L 9
liggande stolen 7 L 8
kortdivision 7 L 6
avrundning 7 L 14
flera räknesätt i samma uppg. 7 M 20
räkna med negativa tal 8 M 11
räkna med parenteser 8 M 11
i affären 7 L 14
överslagsräkning 7 M 15
primtal 8 M 6
Olika baser 9 S 22
Metoder för basomvandling 9 S 22
Tal i kvadrat 9 L 5
Kvadratrot 9 L 9
Räkna med kvadratrötter 9 M 12
Imaginära tal 9 S 14

Vinklar och Trianglar

lektion åk nivå min
vinklar 7 L 14
mer om vinklar 7 S 12
olika trianglar 7 L 20
Höjden i en triangel L L 4
area på triangel 8 L 15
triangelns sidor (pythagoras) 9 M 19
pythagoras fördjupning 9 S 11

Area (Ytor)

lektion åk nivå min
area och areaenheter 7 L 13
fyrhörningar 7 L 18
area på triangel 8 L 15
area,omkrets på cirklar 8 M 19
area cirkelsektor 9 M 15
areaskala 9 S 14
ytan på en låda 9 M 11
ytan på en burk 9 M 11
ytan på ett klot 9 M 2
ytan på ett prisma 9 M 4
Area på en parallelltrapets 9 M 5

Volym - rymdgeometri

lektion åk nivå min
volym 7-9 L 14
volymenheter omvandling 7-9 L 13
olika kroppar 8 L 16
rätblock (låda) 8 L 17
ytan på en låda 9 M 11
cylinder (burk) 9 M 11
ytan på en burk 9 S 11
prisma 9 M 10
ytan på ett prisma 9 S 4
kon och pyramid 9 M 11
klot 9 M 8
klotets area 9 M 2
räkneexempel 9 M-S 17

Sannolikhet

lektion åk nivå min
sannolikhet inledning 8 L 11
P(vinst/alla) ; tärning 8 L 9
kortlek; förväntat utfall 8 M 15
om man lägger tillbaks 8 M 5
först och sedan 8 S 11
kombinationer 8 S 16


Skala

lektion åk nivå min
skala - kartor 9 M 15
skala - förstoring 9 M 6

 

 

 

Tider och hastighet

lektion åk nivå min
mellan klockslag 7 L 7
omvandla timmar-minuter 9 L 6
omvandla m/s till km/h 9 M 10
hastighetsproblem 9 L 10
tolka väg-tid diagram 9 L 14

Funktioner och koordinatsytem

lektion åk nivå min
koordinatsystem 7 M 7
funktioner 9 L 16
funktioner och tabell 9 L 4
koordinatsystem och funktioner 9 L 13
proportionalitet 9 M 15
abonnemang i koordinatsystem 9 M 6
vart skär linjen y-axeln 9 L 6
linjens lutning 9 M 7
vilken linje hör till funktionen 9 M 5
räta linjens ekvation 9 S 22

Bråktal

lektion åk nivå min
bråktal inledning 8 L 23
bråktal + och - 8 L 16
mer om bråktal och minus 8 M 8
hur stor är bråkdelen av... 8 M 15
multiplikation av bråk 8 M 10
förkorta och förlänga bråktal 8 M 29
multiplikation fortsättning 8 S 12
division av bråk 8 M 7
division av bråk med variabler 9 S 18
bråk med variabler + och - 9 S 17

Procent

lektion åk nivå min
Vad är procent 7 L 17
Hur mycket är ... % av 7 L 9
Hur många procent blir det 7 L 9
Höjning och sänkning 7 M 7
mer än 100% 8 M 6
samma sak men olika procent 8 S 11
direktmetoden (rea 20% = 0,8) 8 M 7
ekvationer för att lösa procent 8 S 8

Algebra - uttryck och ekvationer

lektion åk nivå min
uttryck 7 L 27
värdet av uttryck 7 L 5
ekvationer 1 7 L 20
ekvationer 2 8 M 16
ekvationer med förenkling 8 M 17
ekvationer, x på båda sidor 9 M 15
parenteser 1 8 L 11
parenteser 2 8 M 13
parenteser 3 9 M 17
ekv. med () på båda sidor 9 S 15
bryta ur variabel ur parentes 9 M 13
ekvationer i verkligheten 9 S 27
förkortning av bråk m variabler 9 M 11
multiplikation av parenteser 9 S 26
kvadreringsregeln 9 S 11
+ och - av bråktal m variabler 9 S 17
formler 9 M 16
svåra ekvationer 9 S 19
Andragradsekv - två lösningar 9 S 8

Stora och små tal - potenser, prefix

lektion åk nivå min
potenser 9 M 12
prefix 1 8 L 13
tiopotenser 9 L 16
grundpotens 9 M 13
räkna med grundpotenser 9 M 18
prefix 2 9 M 11
prefix 3 9 S 13

Bra att kunna, diverse

lektion åk nivå min
enhetsomvandling 7-9 L 11
huvudräkning 7-9 L 6
i affären 7-9 L 14

Diagram och statistik

lektion åk nivå min
diagramtyper 7 L 14
stapeldiagram 7 L 9
stolpdiagram 7 L 8
linjediagram 7 L 6
cirkeldiagram 9 M 10
histogram 7 M 6
tolka diagram 7-9 M 30
tolka väg-tid diagram 9 M 14
diagram som ljuger 7-9 L 7
medelvärde 7 L 6
median 7 L 6

 

 
 

Innehållet på denna sida kontrollerades 2012-07-31
Ansvarig för sidan är webmaster@pluggstar.se